BÀI 12: MẠO TỪ

Ngày tạo 02/05/2020

 -  337 Lượt xem

Bạn nhận diện mạo từ bằng cách nào?

Không có cách nào dễ hơn cách này!

Mách nước 11.2.

Chỉ có ba mạo từ trong tiếng Anh: the, a và an.

Mạo từ ta biết thông tin về một danh từ: Chúng một danh từ là đặc biệt hay không đối với cả người nói lẫn người nghe. Quan sát những ví dù này để xem chúng có nghĩa gì:

 1. I bought a red car. (Người nghe không biết bất cứ điều gì về chiếc xe ô tô màu đỏ).
 2. The red car was on sale. (Người nghe biết cái xe nào mà người nói nhắc đến).

Thông thường, The được gọi là mạo từ xác định (definite article); aan được gọi là mạo từ bất định (indefinite article). Mạo từ xác định có thể sử dụng cho cả danh từ số ít lẫn danh từ số nhiều, nhưng mạo từ bất định chỉ dụng với danh từ số ít, như chúng ta có thể xem trong các ví dụ bên dưới:

the idea

an apple

a revolution

the ideas

* an apple

* a revolutions

 

Tự kiểm tra 12.1.

Gạch chân mạo từ trong mỗi câu bên dưới. Một câu có thể có nhiều hơn một mạo từ.

 1. The last week of the month was a busy one in the store.
 2. Summer was a special time for Melissa.
 3. There’s an unusual idea floating around.
 4. I turned a corner in the long hall.
 5. A dirty spoon had fallen to the floor.
 6. In the middle of the night, I heard a strange noise.
 7. Jackie turned off the road too soon.
 8. Your mother’s favorite actor appeared in the show we saw last night.
 9. A pear is just as tasty as an apple, as far as I am concerned.
 10. The guys bought two cans of paint: an orange one and a beige one.

Sự khác biệt giữa a và an là gì? Xem kỹ mẫu câu trong ví dụ này:

a red tablecloth

a situation

a boring lecture

an ancient right

an interesting message

an intruder

Mạo từ a và an có cùng nghĩa và cách dùng. Điểm khác biệt duy nhất giữa chúng là a được sử dụng khi từ kế cạnh bắt đầu với âm phụ âm (âm chữ không phải chữ cái), trong khi an được sử dụng khi từ kế cạnh bắt đầu với âm nguyên âm.

Học khôn

Cái gì quyết định cách dùng a uniforman hour? Chúng ta đã nói đến sự trái ngược này khi bàn về cách dùng a và an chưa? Dĩ nhiên, nó trông như a được dùng trước a nguyên âm và an được dùng được một phụ âm. Nhưng thực ra, không phải như thế. Những ngữ đoạn này tuân thủ nguyên tắc hoàn hảo. Nhớ rằng a được sử dụng khi từ kế cạnh bắt đầu với âm phụ âm. Chữ cái đầu của từ kế cạnh không phải là vấn đề (cốt tử) mà vấn đề ở chỗ âm đầu tiên.

Vì thế, âm đầu tiên của từ uniform là gì? Nói thật to và nghe thật cẩn thận. Bạn sẽ nghe ra âm đầu tiên của từ là âm [y], như trong từ yes. Thật sự, chúng ta nói “y uniform” (cũng như “y unicorm”, “y usual”, v.v.). Vì “y” - một phụ âm, là âm đầu tiên (của từ) chúng ta sử dụng a đứng trước uniform.

Âm đầu tiên của từ hour là gì? Nói thật to từ hour, và bạn sẽ lưu ý rằng trong thực tế chúng ta không phát âm chữ cái “h”. Hơn nữa, hour bắt đầu với một âm nguyên âm, như trong từ our, vì thế chúng ta nói an hour.

Do đó, những ngoại lệ hiển nhiên, như a uniforman hour không hẳn là ngoại lệ.

Tự kiểm tra 12.2.

Với mỗi câu, gạch chân mạo từ bằng gạch đơn, danh từ bằng gạch đôi và động từ bằng gách sóng. Một vài câu có nhiều hơn một mạo từ và danh từ, một vài câu không có mạo từ. Nếu bạn có thể trả lời những câu hỏi này, bạn đã đạt được sự hiểu biết vững chắc (solid understanding) về cách nhận diện mạo từ, danh từ và động từ, ba từ loại (parts of speech) phổ biến nhất!

 1. A waiter walked to the table.
 2. The trainer calmed the dog down.
 3. He argued about the bill for hours.
 4. I usually eat a sandwich and a cookie for luch.
 5. She watches TV every night.
 6. The train appeared suddenly.
 7. Diane put the chicken in the salad.
 8. The repairman did not finish his job.
 9. Children like care.
 10. Nowadays Elena takes skiing lessons at least once a week.

 (Còn nữa)

 

 

Nhóm dịch thuật
Gọi 0977 65 66 69