Bài 3: DANH TỪ SỐ ÍT VÀ DANH TỪ SỐ NHIỀU

Ngày tạo 28/04/2020

 -  550 Lượt xem

Sự khác biệt giữa catcats là gì ? Danh từ cat được sử dụng khi nó đề cập chỉ một con mèo, dạng của nó là số ít (singular). Danh từ cats được sử dụng khi nó miêu tả nhiều hơn một con mèo, dạng của nó là số nhiều (plural). Dó đó, dạng số ít và số nhiều cho ta biết về số lượng (number). Dưới đây là một vài danh từ với dạng số ít và số nhiều của nó.

 

Singular

Plural

box

bed

kite

day

country

man

child

boxes

beds

kites

days

countries

men

children

 

Tự kiểm tra 3.1.

Gạch chân mỗi danh từ trong những câu bên dưới và chỉ ra đâu là danh từ số ít (SG), đâu là danh từ số nhiều (PL). Một câu có thể có nhiều hơn một danh từ.

 1. He had a few goods ideas.
 2. The boy spoke in a quiet whisper.
 3. The tourists greeted the queen with attitudes of respect.
 4. My neighbor is a neurologist.
 5. The exterminator found bugs in the office.
 6. Sharks live in water.
 7. Yesterday, I caught a big trout.
 8. There are many beautiful homes on this block.
 9. Visitors to this country must obtain visas.
 10. His cousin fought in a brutal battle to free ininety hostages.

Dạng số nhiều có quy tắc và bất quy tắc

Thông thường, chúng ta tạo số nhiều cho danh từ bằng cách thêm “s” vào, như trong books; những danh từ dạng này được gọi là danh từ số nhiều có quy tắc. Có một số ít danh từ được tạo dạng số nhiều theo cách khác; những danh từ này được gọi là danh từ số nhiều bất quy tắc.

Những danh từ bất quy tắc tạo dạng số nhiều bằng nhiều cách khác nhau. Ở đây có một vài mẫu thông dụng:

 1. Biến đổi một nguyên âm: man/men
 2. Thêm “ren” hoặc “en”: child/children
 3. Không biên đổi: fish/fish
 4. Biến đổi “f” thành “v” và thêm “s”: knife/knives.

Tự kiểm tra 3.2.

Gạch chân danh từ số nhiều trong các câu bên dưới và chỉ ra đâu là danh từ có quy tắc, đâu là danh từ bất quy tắc theo cách thức tạo số nhiều.

 1. The doctor treated most of the patients who were waiting.
 2. The geese crossed the road near my car.
 3. She set a trap to catch the mice that had invaded her kitchen.
 4. You will have to feed the oxen most afternoons.
 5. Whenever I travel to the countryside, I see many sheep, duck, deer and cows.
 6. Those husbands and wives lead interesting lives.
 7. Her feet have grown since last year.
 8. The back window of my apartment overlooks about a dozen roofs.
 9. The salesmen surrounded me in the showroom.
 10. Kenneth had to buy two bottles of disinfectant to get rid of the lice in his bathroom.

Học khôn (to enchance your understanding)

Số nhiều của từ blun là gì? Mặc dù chắc chăn bạn chưa hề gặp từ vô nghĩa (nonsense word) này, nhưng bạn có thể nói hình thức số nhiều của nó là bluns. Đó là vì chúng ta không cần phải nhớ phần đuôi của danh từ số nhiều có quy tắc; đơn giản, chúng ta sử dụng nguyên tắc tạo số nhiều của chúng: “thêm s”. Ngoài ra, dạng từ số nhiều bất quy tắc như childrenmen, cần phải ghi nhớ vì chúng không theo một khuôn mẫu cố định.

Học sâu (To futher enchance your understanding)

Ở đoạn trước, chúng ta nói rằng thường thường chúng ta tạo dạng số nhiều cho danh từ trong tiếng anh bằng cách thêm “s” vào. Thực tế, có nhiều cách hơn, khi ai đó kiểm tra phát âm những danh từ có quy tắc sâu sát hơn.

Ở đây có một vài danh từ tiếng Anh có quy tắc:

A

B

cat

lip

myth

laugh

dog

bee

car

deal

 

Đọc to mỗi từ trong cột A, thêm hình thức số nhiều của chúng. (Đừng thì thầm, hoặc biếng lười). Bạn sẽ lưu ý rằng, như bạn mong đợi, bạn thêm một âm [s] vào mỗi từ. (Ký hiệu ngoặc vuông [] dùng chỉ âm hơn là (rather than) chữ cái (letter)). Bây giờ, Đọc to mỗi từ trong cột B, thêm hình thức số nhiều của chúng. Nếu bạn nghe một cách cẩn thận, bạn sẽ lưu ý rằng, bạn không hề thêm âm [s] vào mỗi từ để tạo dạng số nhiều. Thực tế, bạn thêm âm [z]! (Nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ, bạn không thể làm được điều này).

Trở lại với kiến thức chúng ta đã học, khi chúng ta thụ đắc tiếng Anh như một đứa bé, âm thanh cuối cùng, chứ không phải chữ cái cuối cùng, của một danh từ có quy tắc xác định việc chúng ta thêm âm [s] hay [z]. Một vài âm (âm hữu thanh - voiced sound) được tạo thành bằng cách làm cho thanh đới/dây thanh (vocal cords) rung lên, kiểu như dây đàn ghi-ta. Thử làm điều này: đưa bàn tay sờ vào cổ họng, chỗ trái khế/trái cổ (a man’s Adam’s apple), khi đó bạn nói và giữ âm [v] kéo dài. Bạn sẽ cảm được độ rung của dây thanh. Các âm khác (âm vô thanh - voiceless sounds) được tạo thành bằng cách làm cho thanh đới/dây thanh (vocal cords) không rung. Bây giờ sờ tay vào cổ họng lần nữa và cùng lúc nói và giữ âm [f], bạn sẽ không cảm nhận được độ rung của dây thanh.

Vì thế, bằng cách nào chúng ta biết được khi nào thì thêm âm [s], khi nào thêm âm [z] vào dạng số nhiều? Nếu âm cuối của từ là âm vô thanh, chúng ta thêm âm [s] để tạo dạng số nhiều. Nếu âm cuối của từ là âm hữu thanh, chúng ta thêm âm [z] để tạo dạng số nhiều. Đây không phải là quy tắc mà ai đó từng nói với chúng ta, nhưng nó là một phần của hiểu biết tiềm ẩn về tiếng Anh.

Lưu ý rằng có một âm [s] ở sau âm vô thanh có nghĩa: bản thân âm [s] là âm vô thanh. Tương tự, có một âm [z] ở sau âm hữu thanh có nghĩa: bản thân âm [z] là âm hữu thanh. Vì thế, bạn cần phải phát hiện âm nào âm cuối của danh từ và âm của danh từ số nhiều có quy tắc chia sẻ đặc trưng âm tương tự: hoặc dây thanh rung cho cả hai âm hoặc chúng cùng không rung.

Bạn có thể lưu ý rằng thực tế có một loại thứ ba của danh từ có quy tắc. Đọc to các từ dưới đây, thêm dạng số nhiều cho mỗi từ:

glass

maze

wish

garage

church

judge

 

Tất cả những từ này kết thúc bằng những âm hoặc là [s], [z] hoặc âm tương tự chúng. Chúng là âm ồn (noisy sound). Về dạng số nhiều của những từ này, chúng ta thêm một âm nguyên âm (được viết với chữ cái e) theo sau bởi âm [z] (nhưng được viết với chữ cái s): glasses, mazes, whishes, garages, churches, judges. Nếu bạn suy nghĩ về nó, phát âm một nguyên âm giữa âm ồn ở cuối danh từ và âm ồn [z] của dạng số nhiều có nghĩa: không có nguyên âm này, chúng ta sẽ có hai âm ồn trong cùng một hàng, một thứ gì đó sẽ làm cho người nghe khó khăn hơn để nghe một cách rõ ràng.

Ồ! Bạn có thể muốn dừng lại một lát ở đây và suy ngẫm về những điều phức tạp mà bạn biết về ngôn ngữ của chúng ta. Và bạn biết cách để làm điều này trước khi bạn đã từng đến nhà trẻ! Chỉ là bạn chưa từng biết rằng bạn biết nó (thâm thúy làm sao).

 (Còn nữa)

 

Nhóm dịch thuật
Gọi 0977 65 66 69