NGHIÊN CỨU MARX VÀ RÈN LUYỆN TIẾNG ANH

Ngày tạo 12/03/2020

 -  1.535 Lượt xem

TÌM HIỂU CHỦ NGHĨA MARX

Nguồnhttps://www.marxists.org/archive/harman/1979/marxism/ch02.html

Tiếng Anh: UNDERSTANDING HISTORY

Tiếng Việt: NHẬN THỨC LỊCH SỬ

Người dịch: Trương Tấn Phát

Người soát lỗi: P.Y.N

(Bản dịch chỉ phục vụ mục đích nghiên cứu, không phục vụ mục đích nào khác. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép khi chưa có sự đồng ý của dịch giả)

Gọi 0977 65 66 69