English Grammar Understanding the Basics

Ngày tạo 27/04/2020

 -  588 Lượt xem

Đến với cuốn sách gọn gàng, mạch lạc này nhé!

NGỮ PHÁP TIẾNG ANH: HIỂU BIẾT TỪ NỀN TẢNG

Với mong muốn được học lại ngôn ngữ tiếng Anh, Nhóm dịch thuật Phòng TC-HC-QT lần lượt trình làng bản dịch cuốn sách khá thú vị ENGLISH GRAMMAR understanding the Basics. Chúng tôi hi vọng sẽ giúp ích được ít nhiều cho những ai quan tâm và có lòng cầu học.

Chúng tôi chưa có vinh hạnh được làm việc với tác giả Avelyn P. Altenberg và Robert M. Vago cũng như Nhà xuất bản Cambridge để dịch và công bố một cách danh chính ngôn thuận.

Tuy nhiên, mục đích của chúng tôi chỉ là học thuật thuần túy, phi vụ lợi, không vì bất cứ mục đích thương mại nào nên hoàn toàn có thể cảm thông và chia sẻ cả về phương diện pháp lý và đạo đức. Vì thế, chúng tôi không đồng ý với bất cứ hành vi sai khác nào so với mục đích nêu trên.        

Chúng tôi luôn mong muốn nhận được góp ý thiện chí từ hết thảy quý vị.

Chân thành cảm tạ./.

 

Nhóm dịch thuật
Gọi 0977 65 66 69