Khóa 21 Điện, điện tử đi thực tập tốt nghiệp

1.288 Lượt xem

Từ ngày 10/01/2022, sinh viên năm cuối ngành Điện, điện tử Khóa 21 sẽ bắt đầu thực tập sản xuất, thực tập tốt nghiệp tại các Doanh nghiệp trong và ngoài các Khu chế xuất, khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau khi kết thúc thực tập, sinh viên sẽ được xét tốt nghiệp.

khoacongnghe
x

Gọi 0977 65 66 69