[QA 002] - Ngữ pháp trong văn bản QUYẾT ĐỊNH CÁ BIỆT là gì?

Ngày tạo 07/03/2020

 -  423 Lượt xem

Hỏi:

Ngữ pháp trong văn bản QUYẾT ĐỊNH CÁ BIỆT là gì?

 

Đáp:

Có thể hiểu như thế này, nếu chúng ta bỏ qua tên đơn vị ban hành, quốc hiệu, tiêu ngữ, tên loại văn bản và trích yếu thì còn lại gì? Còn lại 01 (một) câu tiếng Việt thật dài gồm 02 thành phần chính và nhiều thành phần phụ. Cụ thể:

CHỦ NGỮ = CHỦ THỂ ban hành Quyết định cá biệt

VỊ NGỮ = “QUYẾT ĐỊNH:” + Điều 1, Điều, Điều n, v.v.

Phần còn lại gồm:

Căn cứ thì chính là Trạng ngữ của câu. Điều 1, Điều, Điều n, v.v. thì chính là bổ ngữ 1, bổ ngữ 2, bổ ngữ n, v.v. của vị từ/động từ “QUYẾT ĐỊNH”. Hiểu như thế thì chúng ta đỡ lăn tăn trong việc suy nghĩ liệu mình soạn thảo văn bản có ổn chưa. Dĩ nhiên, còn có những vấn đề về nội dung và kỹ thuật trình bày khác nhưng dĩ nhiên nó không thuộc phạm vi phải trả lời của câu hỏi này.

 

Kiến học
Gọi 0977 65 66 69