[QA 004] - Tiếng Việt có mấy loại dấu câu?

Ngày tạo 07/03/2020

 -  445 Lượt xem

Hỏi:

Tiếng Việt có mấy loại dấu câu?

 

 

Đáp:

        Hiện nay, tiếng Việt dùng mười dấu câu:

  1. Dấu chấm (.)
  2. Dấu hỏi (?)
  3. Dấu cảm/Dấu chấm than (!)
  4. Dấu lửng (…)
  5. Dấu phẩy (,)
  6. Dấu chấm phẩy (;)
  7. Dấu hai chấm (J
  8. Dấu ngang (-)
  9. Dấu ngoặc đơn ( ( ) )
  10. Dấu ngoặc kép (“”)

 

Kiến học
Gọi 0977 65 66 69