Sứ mạng

8.462 Lượt xem

“Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị Doanh nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng về các ngành Công nghệ, Kinh tế và Ngoại ngữ phục vụ trước tiên cho các Khu chế xuất, Khu Công nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh và sau nữa là cho các đơn vị khác”

“Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị Doanh nghiệp là nơi cung cấp nguồn nhân lực có trình độ chất lượng về khoa học kinh tế và khoa học công nghệ, đáp ứng nhu cầu của các khu công nghiệp, khu chế xuất, và các doanh nghiệp nhằm phục vụ công cuộc hội nhập và phát triển của đất nước”.
x

 

Gọi 0977 65 66 69