SỬA LỖI HÀNH VĂN 02

Ngày tạo 07/03/2020

 -  570 Lượt xem

Lỗi ngữ pháp trong câu có trạng ngữ mở đầu

TH2: Những kiểu lỗi “Qua kinh nghiệm cho ta thấy rằng”

 

 

Phân tích lỗi:

Trong kiểu lỗi này người viết xử lý những trạng ngữ như một DANH NGỮ làm CHỦ NGỮ. Mặt khác, họ không phân biệt loại động từ buộc phải có chủ thể hành động/chủ ngữ đứng trước (có thể là NGOẠI ĐỘNG TỪ (transitive verb) hay ĐỘNG TỪ GÂY KHIẾN (gây nên/khiến cho/làm cho/ v.v.)) = S (subject) + verb với những loại động từ không cần có chủ ngữ (ví như: có/có thể/thấy có/cần/nên phải/ v.v.) = Zero + Verb, và với loại động từ có chủ ngữ đặt ở phía sau (ví như: hiện ra/chạy tới/nhô lên/rơi xuống/mọc lên/tỏa ra/thổi về/tràn tới/hình thành/ v.v. (tạm gọi là ĐỘNG TỪ XUẤT HIỆN)  = Verb + S hay loại động từ vừa chỉ hành động vừa chỉ tư thế của đồ vật như đặt/treo/móc/dựng/trồng/trải/cắm/đính/thêu/vẽ/ v.v. cho nên viết thành những câu THIẾU CHỦ NGỮ.

Sửa lỗi:

Cách 1:

Người viết chỉ cần bỏ giới từ mở đầu câu để TRẠNG NGỮ biến thành CHỦ NGỮ

Câu sai: “Qua kinh nghiệm cho ta thấy rằng”

Sửa thành: “Kinh nghiệm cho ta thấy rằng”

Cách 2:

Người viết có thể sử dụng một động từ vô nhân xưng ở phần chính

Sửa thành: “Qua kinh nghiệm có thể thấy rằng”

Cách 3:

Người viết có thể thêm chủ ngữ cho phần chính

Sửa thành: “Qua kinh nghiệm, ta thấy rằng”

Ví dụ:

Câu sai: “Với hình ảnh sinh động ấy đã nói lên tính ưu việt của chế độ ta”

Sửa thành: “Hình ảnh sinh động ấy đã nói lên tính ưu việt của chế độ ta”./.

(Trích và bổ sung từ công trình Sổ tay sửa lỗi hành văn, Cao Xuân Hạo - Trần Thị Tuyết Mai (2016), Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội)

 

Kiến học
Gọi 0977 65 66 69