SỬA LỖI HÀNH VĂN 06

Ngày tạo 07/03/2020

 -  518 Lượt xem

Lỗi ngữ pháp trong câu có trạng ngữ mở đầu

TH6: Những kiểu lỗi “Tay nó cầm cuốn sách, bước ra sân” hoặc “Nó bước ta sân, tay nó cầm cuốn sách”

 

Phân tích lỗi:

Đây là một kiểu lỗi hay gặp khi người viết hiểu sai kiểu câu có trạng ngữ là một mệnh đề có chủ ngữ là một bộ phận của nhân vật được biểu thị bằng chủ ngữ của phần chính.

Loại trạng ngữ này mô tả một tư thế/position, một trạng thái/state của nhân vật, được thể hiện cùng một lúc với hành động của nó ở phần chính. Đặc điểm của loại TRẠNG NGỮ này là cái bộ phận làm chủ ngữ không có ĐỊNH NGỮ CHỈ SỞ HỮU. Nếu thêm định ngữ này, mối liên hệ logic, thời gian và cú pháp giữa trạng ngữ với phần chính sẽ mất đi như trong câu “Tay nó cầm cuốn sách, bước ra sân” và đôi khi sẽ có sự nhầm lẫn về chủ ngữ của phần chính.

Sửa lỗi: Bỏ định ngữ sở hữu

Câu sai: “Tay nó cầm cuốn sách, bước ra sân”

Sửa thành: “Tay cầm cuốn sách, nó bước ra sân” hoặc “Tay nó cầm cuốn sách. Nó bước ra sân”

Lưu ý: Kiểm tra xem chủ ngữ của phần chính có đúng là sở hữu của cái bộ phận dùng trong TRẠNG NGỮ không?

Đọc thêm:

Định ngữ/attribute là gì? (Trích từ Từ điển Khái niệm Ngôn ngữ học, Nguyễn Thiện Giáp (2016), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội)

Là một bộ phận của danh ngữ, chỉ ra những đặc trưng của danh từ chính.

  1. Định ngữ hạn định

        Ví dụ: cá trê, dưa hấu, cái trống, con ngựa, v.v.

  1. Định ngữ miêu tả (chỉ đi với danh từ đơn vị không đi với danh từ khối)

        Ví dụ: một con mèo đen, một cái bàn to tướng, điệu bộ rất Tây, v.v.

  1. Định ngữ chỉ xuất

Ví dụ:

+ Đi kèm với từ trực chỉ (này, ấy, kia, v.v.): bức tranh ấy, v.v.

+ Đi kèm với những ngữ đoạn vị từ hoặc tiểu cú: bức tranh treo trên tường ấy, cuốn sách mà anh vừa mua ấy, v.v.

(Trích và bổ sung từ công trình Sổ tay sửa lỗi hành văn, Cao Xuân Hạo - Trần Thị Tuyết Mai (2016), Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội)

 

Kiến học
Gọi 0977 65 66 69