SỬA LỖI HÀNH VĂN 07

Ngày tạo 07/03/2020

 -  494 Lượt xem

Lỗi ngữ pháp trong câu có trạng ngữ mở đầu

TH7: Những kiểu lỗi “Về vấn đề này, ta đã giải quyết xong”

 

Phân tích lỗi:

Ở trường hợp này người viết không chú ý đến quan hệ ngữ pháp giữa động từ và phần được đưa ra phía trước, cho nên không thấy rằng động tự giải quyết yêu cầu một BỔ NGỮ TRỰC TIẾP/direct object chỉ đối tượng chứ không phải một TRẠNG NGỮ/adjunct hay BỔ NGỮ GIÁN TIẾP/indirect object (mở đầu bằng GIỚI TỪ/preposition). Lỗi sẽ lộ rõ hơn nếu ta trả phần phụ được đưa ra phía trước làm ĐỀ/theme về vị trí của nó ở phía sau ĐỘNG TỪ/verb:

“Ta đã giải quyết xong về vấn đề này”

Sửa lỗi:

Câu sai: “Về vấn đề này, ta đã giải quyết xong”

Cách 1: Bỏ giới từ, hoặc thay nó bằng giới từ thích hợp hơn

Sửa thành: “Vấn đề này ta đã giải quyết xong”

Cách 2: Thay động từ bằng một động từ thích hợp với loại trạng ngữ đặt ở đầu câu (khi cần, thêm bổ ngữ trực tiếp cho nó)

Sửa thành: “Về vấn đề này ta đã bàn bạc xong xuôi” hoặc “Về vấn đề này ta đã tìm được cách giải quyết xong xuôi”

(Trích và bổ sung từ công trình Sổ tay sửa lỗi hành văn, Cao Xuân Hạo - Trần Thị Tuyết Mai (2016), Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội)

 

Kiến học
Gọi 0977 65 66 69