SỬA LỖI HÀNH VĂN 01

Ngày tạo 07/03/2020

 -  469 Lượt xem

Lỗi ngữ pháp trong câu có trạng ngữ mở đầu

TH1: Những kiểu lỗi “Qua kinh nghiệm nên cho ta thấy rằng”

 

Phân tích lỗi:

Người viết xử lý trạng ngữ như một câu/mệnh đề phụ, trong câu phụ đó chủ ngữ được hiểu ngầm cũng chính là chủ ngữ của phần sau của câu. Do đó, người viết dùng một liên từ giữa trạng ngữ và phần sau của câu.

Kiểu lỗi này đặc biệt hay gặp ở trạng ngữ mở đầu bằng một động từ (verb) dùng như giới từ (preposition).

Sửa lỗi:

Người viết chỉ cần bỏ liên từ nối phần sau của câu và thay vào đó bằng dấu phẩy.

Câu sai: “Qua kinh nghiệm nên cho ta thấy rằng”

Sửa thành: “Qua kinh nghiệm, ta thấy rằng”

Ví dụ:

Câu sai: “Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3) cho nên chúng tôi đã tổ chức một buổi họp mặt chị em phụ nữ thật là vui vẻ”

Sửa thành: “Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), chúng tôi đã tổ chức một buổi họp mặt chị em phụ nữ thật là vui vẻ”

Trường hợp có thể dung thứ:

  1. Trạng ngữ có chứa các từ “vì, bởi, tại, tại vì” có thể nối với phần sau của câu bằng “cho nên” hay “nên

Ví dụ: nắng mãi nên mưa gọi trưa hè loáng nước, muốn nói với nhau nên nhìn nhau thêm lâu (Trích từ bài hát Ngõ vắng xôn xao, Trần Quang Huy)

  1. Trạng nhữ có tuy, mặc dầu (những không phải dù, dẫu cho) có thể nối với phần sau bằng nhưng hay song

Ví dụ: “Cuộc chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta phải kinh qua gian khổ hi sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lời hoàn toàn” (Di chúc, Hồ Chí Minh)

(Trích và bổ sung từ công trình Sổ tay sửa lỗi hành văn, Cao Xuân Hạo - Trần Thị Tuyết Mai (2016), Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội)

 

Kiến học
Gọi 0977 65 66 69