Thông báo về cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời năm 2022 - Đợt 1

2.171 Lượt xem

Căn cứ vào kết quả xét và công nhận tốt nghiệp trình độ cao đẳng năm 2022 - Đợt 1 của Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp đối với sinh viên Khóa 20 (2018-2021) và Khóa 21 (2019-2022). 

Phòng Đào tạo
Gọi 0977 65 66 69
x