Thông báo lịch thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2020-2021 (Điều chỉnh lần thứ 4)

1.140 Lượt xem

Thông báo lịch thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2020-2021 (Điều chỉnh lần thứ 4) Xem tiếp

Danh sách dự thi: Xem tiếp

 

1. Đối tượng: Sinh viên Cao đẳng chính quy Khóa 22 và sinh viên các 19, 20 đăng ký trả nợ. (Theo danh sách dự thi tại http://www.ctim.edu.vn -> sinh viên -> thông báo). 

2. Lịch thi:

- Theo lịch thi đính kèm (hoặc truy cập http://www.ctim.edu.vn -> sinh viên -> lịch thi).

- Hoặc sinh viên đăng nhập vào tài khoản cá nhân trên cổng thông tin đào tạo   http://online.ctim.edu.vn để xem thời hạn nộp bài thu hoạch môn Pháp luật học kỳ II (2020-2021) - Lần 2.

3. Lệ phí thi lại: 130.000 đ (Thông qua ngân hàng)

- Tên tài khoản: Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp.

- Số tài khoản: 3101 000 240 4908 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

- Nội dung: MSSV+HVT+L2MH+NH20-21HK2

Ví dụ: Nguyễn Văn Tuấn, Mã số sinh viên 2010010001 nộp tiền thi lại lần 2 học kỳ 2 năm học 2020-2021 môn Hệ điều hành thì ghi cú pháp như sau:

"2010010001+NVT+L2HDH+NH20-21HK2"

 

phongkhaothi
x

 

Gọi 0977 65 66 69