Thông báo thay đổi lịch thi học kỳ 2 (2020-2021) - Lần 2

739 Lượt xem

Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp thông báo thay đổi lịch thi học kỳ II (2020-2021) - Lần 2 như sau

1. Đối tượng: Sinh viên Cao đẳng chính quy các Khóa 21, Khóa 22 và sinh viên các Khóa 18, 19, 20 đăng ký trả nợ. (Theo danh sách dự thi tại https://www.ctim.edu.vn -> sinh viên -> thông báo). 

2. Lịch thi:

- Theo lịch thi đính kèm (hoặc truy cập https://www.ctim.edu.vn -> sinh viên -> lịch thi).

- Hoặc sinh viên đăng nhập vào tài khoản cá nhân trên cổng thông tin đào tạo http://online.ctim.edu.vn để xem lịch thi học kỳ II (2020-2021) - Lần 2.

3. Lệ phí thi lại: 130.000 đ (Thông qua ngân hàng)

- Tên tài khoản: Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp.

- Số tài khoản: 3101 000 240 4908 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

- Nội dung: Nộp lệ phí thi lần 2 HK2 2020-2021 môn … cho sinh viên … Mã số SV… Khóa … Lớp…

4. Lưu ý:

  • Sinh viên còn nợ học phí thì không có tên trong danh sách dự thi.
  • Sinh viên quên mật khẩu đăng nhập tài khoản cá nhân: Sinh viên liên hệ Phòng Công tác sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp để được cấp lại.
  • Sinh viên Khóa 19, Khóa 20, Khóa 21, Khóa 22 có điểm trung bình chung các điểm kiểm tra của học kỳ II năm học 2020-2021 dưới 5,0 điểm theo thang điểm 10 thì không được tham dự kỳ thi này.
  • Mọi thắc mắc về danh sách dự thi, sinh viên liên hệ Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng (SĐT: 0982 900 998).
  • Những học phần chưa có lịch thi: Sinh viên thường xuyên truy cập website https://ctim.edu.vn/lich-thi.html để biết ngày thi, giờ thi, phòng thi.
  • Các môn đã có ngày thi, giờ thi, phòng thi được tổ chức theo hình thức tự luận online trên Google Meet và Google Classroom.
  • Phòng thi TBS1: Sinh viên đăng nhập vào tài khoản của sinh viên trên cổng thông tin đào tạo online.ctim.edu.vn để nhận link Google Meet (hoặc mã Google Meet) – Đây chính là phòng thi.
  • Sinh viên xem hướng dẫn thi online tại website https://ctim.edu.vn/huong-dan-thi-online-qua-google-meet-va-google-classroom-7124276277.html

-------------------

Đính kèm:

- Thông báo: Xem tiếp

- Danh sách dự thi môn Giáo dục chính trị: Xem tiếp

- Lịch thi: Xem tiếp

- Mẫu giấy làm bài thi: Xem tiếp

phongkhaothi
x

 

Gọi 0977 65 66 69