Thông báo về việc triển khai Giảng viên thực hiện giảng dạy trực tuyến, ôn tập kiến thức, triển khai nội dung mới đến sinh viên thông qua Youtube, Google Classroom, Zalo, Facebook, …

Ngày tạo 06/03/2020

 -  1.517 Lượt xem

Do tình hình dịch bệnh Covid-19, căn cứ Công văn số 708/UBND-VX  ngày 29 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp đã ban hành Thông báo số 24/TB-CĐBC ngày 29/02/2020 về kéo dài thời gian tạm nghỉ học của sinh viên, đến hết tháng 3/2020.

Phòng Đào tạo
Gọi 0977 65 66 69