Trường CTIM phối hợp cùng với Công ty cổ phần đầu tư và phát triển giáo dục Toppion tổ chức khóa huấn luyện kỹ năng mềm chuyên đề “Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả” dành cho sinh viên năm nhất khóa 20

Ngày tạo 06/03/2020

 -  380 Lượt xem

 Nhằm giúp sinh viên hoàn thiện các kỹ năng mềm để tự tin diễn thuyết trước đám đông, hỗ trợ rèn luyện và nâng cao các kỹ năng giao tiếp, nói chuyện trước công chúng, làm việc nhóm; Thêm vào đó, một kỹ năng “mềm” hoàn hảo sẽ giúp sinh viên gia tăng giá trị bản thân và đem lại nhiều cơ hội phát triển cho việc học tập và công việc của sinh viên sau này, sáng ngày 03 tháng 04 năm 2019, Trường Cao Đẳng Bán Công Công Nghệ Và Quản Trị Doanh Nghiệp (CTIM) phối hợp cùng với Công ty cổ phần đầu tư và phát triển giáo dục Toppion tổ chức khóa huấn luyện kỹ năng mềm chuyên đề “Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả” dành cho sinh viên năm nhất khóa 20 do diễn giả Công Huyền Tôn Nữ Thiên Phụng giảng dạy.

       Nhằm giúp sinh viên hoàn thiện các kỹ năng mềm để tự tin diễn thuyết trước đám đông, hỗ trợ rèn luyện và nâng cao các kỹ năng giao tiếp, nói chuyện trước công chúng, làm việc nhóm; Thêm vào đó, một kỹ năng “mềm” hoàn hảo sẽ giúp sinh viên gia tăng giá trị bản thân và đem lại nhiều cơ hội phát triển cho việc học tập và công việc của sinh viên sau này, sáng ngày 03 tháng 04 năm 2019, Trường Cao Đẳng Bán Công Công Nghệ Và Quản Trị Doanh Nghiệp (CTIM) phối hợp cùng với Công ty cổ phần đầu tư và phát triển giáo dục Toppion tổ chức khóa huấn luyện kỹ năng mềm chuyên đề “Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả” dành cho sinh viên năm nhất khóa 20 do diễn giả Công Huyền Tôn Nữ Thiên Phụng giảng dạy.

 

      Sau khóa học Ban Tổ chức nhận được phản hồi rất tốt từ phía các bạn sinh viên về nội dung, diễn giả và chất lượng của chương trình.

Phòng CTSV và QHDN
Gọi 0977 65 66 69