TUỔI TRẺ VỚI ĐẠI HỘI CHI BỘ

Ngày tạo 12/03/2020

 -  3.549 Lượt xem

TÌM HIỂU CHỦ NGHĨA MARX

Nguồnhttps://www.marxists.org/archive/harman/1979/marxism/index.html

Tiếng Anh: HOW MARXISM WORKS (Introduction)

Tiếng Việt: ĐẦU ĐUÔI CHỦ NGHĨA MARX RA SAO? (Dẫn nhập)

Người dịch: Hoàng Na

Người soát lỗi: P.Y.N

(Bản dịch chỉ phục vụ mục đích nghiên cứu, không phục vụ mục đích nào khác. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép khi chưa có sự đồng ý của dịch giả)

 

 

Gọi 0977 65 66 69