Lịch thi Lần 2 học kỳ I năm học 2019-2020

Ngày tạo 06/05/2020

 -  1.355 Lượt xem

Thông báo số 62/TB-CĐBC ngày 05/05/2020 về lịch thi Lần 2 học kỳ I năm học 2019-2020

Xem chi tiết:

1) Thông báo

2) Danh sách sinh viên

phongkhaothi
Gọi 0977 65 66 69