Giới thiệu

  • Giới thiệu Trung tâm tuyển sinh

    Trung tâm Tuyển sinh trường Cao đẳng CTIM được thành lập nhằm mục đích Tư vấn, giải đáp, hướng nghiệp cho học sinh sinh viên, giúp các bạn có được sự lựa chọn ngành nghề phù hợp với bản thân, qua đó định hướng chính xác cho con đường tương lai của mình.

loading_ring_50.svg
x

 

Gọi 0977 65 66 69