Giới thiệu

  • Giới thiệu Trung tâm Tuyển Sinh

    Trung tâm Tuyển sinh trường Cao đẳng CTIM được thành lập nhằm mục đích Tư vấn tuyển sinh, giải đáp thắc mắc cho các thế hệ học sinh, giúp các em có được sự lựa chọn ngành nghề đúng với bản thân, qua đó định hướng chính xác cho con đường tương lai của mình.

loading_ring_50.svg
Gọi 0977 65 66 69
x