Giới thiệu Khoa Công nghệ

  • Giới thiệu Khoa Công nghệ

    Khoa Công nghệ được thành lập từ năm 1999, đào tạo các ngành khối công nghệ như: Điện-Điện tử, Điện tử-Truyền thông, Cơ khí, Môi trường, Quản lý công nghiệp

loading_ring_50.svg
Gọi 0977 65 66 69