Giới thiệu Khoa Công nghệ

5.203 Lượt xem

Khoa Công nghệ được thành lập từ năm 1999, đào tạo các ngành khối công nghệ như: Điện-Điện tử, Điện tử-Truyền thông, Cơ khí, Môi trường, Quản lý công nghiệp

Khoa Công nghệ được thành lập từ năm 1999, là một trong các khoa đầu tiên của trường Cao đẳng Bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp (gọi là Cao đẳng CTIM). Được hợp nhất từ Khoa Công nghệ 1 và Khoa Công nghệ 2. Hiện nay, Khoa công nghệ đảm nhiệm việc đào tạo Kỹ sư Thực hành các ngành thuộc khối công nghệ.

Đội ngũ giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh giáo dục, đào tạo và thực tế. Bên cạnh đó, Khoa còn ký hợp tác giảng dạy với nhiều giảng viên có trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ; Kỹ sư có chuyên môn cao của một số Công ty trong và ngoài các Khu chế xuất-Khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh làm Giảng viên.

Khoa Công nghệ được trang bị 12 xưởng thực tập (4 xưởng thuộc bộ môn Cơ khí, 7 xưởng thuộc bộ môn Điện-Điện tử  và 1 xưởng đa năng ).

Sinh viên tốt nghiệp đươc ưu tiên nhận vào làm tại các nhà máy của Khu chế xuất-Khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh và có thể giới thiệu đến nhiều nhà máy khác trong thành phố và các Tỉnh. Bên cạnh đó, sinh viên có thể đi xuất khẩu lao động theo chương trình Kỹ sư.

Khoa Công nghệ luôn tự khẳng định mình với đường lối và chương trình cải tiến phát triển phù hợp với yêu cầu nguồn nhân lực.

 

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

   
         1. CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

         2. CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

 

GIẢNG VIÊN

KHOA CÔNG NGHỆ

 

ThS. Phạm Văn Dũng

Trưởng khoa

028.54135.028

 

ThS. Nguyễn Thị Nguyệt Hoa

Giảng viên

KS. Châu Lê Sơn

Giảng viên

KS. Phan Thành Tưởng

Giảng viên

KS. Cao Thế Oanh

Giảng viên

ThS. Lê Hồng Sơn

Giám đốc công ty điện Sơn Tiến Minh

Giảng viên 

 

KS. Nguyễn Văn Quang

Giám đốc công ty Cơ khí Hiệp Phước

Giảng viên 

 

 

KS. Nguyễn Văn Phước

Giảng viên 

 

KS. Hồ Đức Quyết

Công ty Cơ khí Hiệp Phước

Giảng viên 

KS. Hoàng Thiên Đồng

Giảng viên 

 

KS. Nguyễn Thanh Trường

Giảng viên 

 

KS. Lê Hồng Vương

Giảng viên 

 

 

khoacongnghe
Gọi 0977 65 66 69