Giới thiệu

 • Nhân sự Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng

  THÔNG TIN LIÊN HỆ
  Điện thoại: (028). 54135 028 
  Email: kiemdinh@ctim.edu.vn
  Địa chỉ: 15 Trần Văn Trà, Khu đô thị mới Nam Thành phố, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
  Thời gian làm việc: Từ thứ hai đến thứ sáu (trừ các ngày Lễ, Tết)
  Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30
  Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00
 • Chức năng nhiệm vụ Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng

  Ngày 26/09/2017 Hiệu trưởng Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị ban hành Quyết đinh số 96/QĐ-CĐBC về việc Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của trường CTIM, trong đó:

loading_ring_50.svg
Gọi 0977 65 66 69
x