Thông báo

 • TUYỂN SINH LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN " KẾ TOÁN THỰC HÀNH VÀ KHAI BÁO THUẾ"

  Khoa Kinh tế trường Cao đẳng CTIM - Triển khai chương trình đạo tạo ngắn hạn lớp KẾ TOÁN THỰC HÀNH VÀ KHAI BÁO THUẾ

  Học Kế toán và Khai báo thuế ở đâu tốt để bạn có kinh nghiệm thực tế khi đi làm ?

  Bạn đang tìm địa chỉ học kế toán và khai báo thuế ngắn hạn thực hành trên chứng từ thực tế ?

  Bạn muốn thành thạo các nghiệp vụ kế toán, kỹ năng báo cáo thuế và kê khai thuế ?

   

 • BỒI DƯỠNG NÂNG CAO KẾ TOÁN THỰC HÀNH VÀ KHAI BÁO THUẾ

  Nhằm mục đích nâng cao tính thực tiễn trong công tác giảng dạy, giúp các bạn sinh viên tiếp cận thực tế trong công tác kế toán tại doanh nghiệp, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp. Khoa Kinh tế liên kết với Công ty TNHH Tư Vấn DSC 166 (gọi tắt Công ty DSC 166) mở lớp ngoại khóa để bổ sung kiến thức cho sinh viên trường CTIM nhằm đáp ứng các mục đích nêu trên.

 • ĐĂNG KÝ TRẢ NỢ HỌC PHẦN (Học Kỳ III năm học 2019-2020) Khóa 17, Khóa 18

  THÔNG BÁO 

  Về việc đăng ký trả nợ các học phần Học kỳ III năm học 2019-2020 

  Đối tượng đăng ký: Sinh viên cao đẳng chính quy Khóa 17, Khóa 18 đăng ký trả nợ học phần cùng với Khóa 20 và Khóa 21.

  Thời gian đăng ký: Từ 8h00 ngày 08/06/2020 đến 16h00 ngày 10/06/2020 (03 ngày)

  Các bạn sinh viên Khóa 17, 18 Chú ý và đăng ký đúng thời hạn

   

 • ĐĂNG KÝ TRẢ NỢ HỌC PHẦN (Học Kỳ III năm học 2019-2020) Khóa 19, Khóa 20

  THÔNG BÁO 

  Về việc đăng ký trả nợ các học phần Học kỳ III năm học 2019-2020 

  Đối tượng đăng ký:

        -  Sinh viên cao đẳng chính quy Khóa 19 đăng ký trả nợ học phần cùng với Khóa 20 và Khóa 21.

        -  Sinh viên cao đẳng chính quy Khóa 20 đăng ký trả nợ học phần cùng với Khóa 21

  Thời gian đăng ký: Từ 8h00 ngày 11/06/2020 đến 16h00 ngày 13/06/2020 (03 ngày)

   

 • KHOA KINH TẾ - NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP NĂM 2019- ĐỢT 2

  Thông Báo

  Về việc nhận bằng tốt nghiệp năm 2019 (đợt 2) 

  Đối tượng: Sinh viên Cao đẳng chính quy Khóa 18 (2016-2019) Khóa 17 (2015-2018) Khóa 16 (2014-2017)

  Thời gian nhận bằng: Từ ngày 01/06/2020 đến 31/08/2020

 • KHOA KINH TẾ KHÓA 19 - XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2020

  Sinh viên Khoa Kinh tế xem, rà soát thông tin trước khi nhà trường cấp Giấy chứng nhận Tốt nghiệp tạm thời.

 • Hội thi “Học sinh, sinh viên giỏi nghề” lần 12 - năm 2020

  Mục đích:

  - Thiết thực chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2020).

  - Bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp, nâng cao chất lượng học tập, thực hành và giảng dạy trong các trường đào tạo nghề, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực lành nghề phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và thành phố.

   

loading_ring_50.svg
Gọi 0977 65 66 69
x