GÓC HỌC TẬP

Ngày tạo 11/03/2020

 -  3.407 Lượt xem

Tài liệu học tập - tài liệu tham khảo

GÓC HỌC TẬP - Là thư mục chia sẽ tài liệu học tập liên quan đến các chuyên ngành của Khoa Kinh Tế

1. LUAT KE TOAN - 2015

2. LUAT THUE THU NHAP CA NHAN

3. Giới thiệu Chứng khoán phái sinh

4. Mẫu Hợp đồng mở tài khoản chứng khoán

5. Tuyển tập 10 phần hành kiểm toán cơ bản

6. Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2019 (MỚI - Cục Thuế TP.HCM)

7. Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN năm 2020 (MỚI - Cục Thuế TP.HCM)

 

khoakinhte
Gọi 0977 65 66 69