Giới thiệu

 • Chức năng, Nhiệm vụ Phòng Công tác sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp

  - Tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ:
  - Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên; quản lý sinh viên và sinh viên nội trú tại Ký túc xá trong suốt quá trình đào tạo; thực hiện các chế độ chính sách đối với sinh viên; và các hoạt động khác liên quan đến quyền và nghĩa vụ của sinh viên.
  - Hợp tác với các doanh nghiệp và tư vấn, hỗ trợ giới thiệu việc làm cho sinh viên;
  - Thực hiện nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên của trường.
   
loading_ring_50.svg
x

 

Gọi 0977 65 66 69