Ngành Thương Mại Điện Tử

  • Ngành Thương Mại Điện tử học môn nào, ra trường làm việc gì?

    Trong thời đại 4.0 cùng nền kinh tế toàn cầu hóa đã giúp cho lĩnh vực Thương mại điện tử ngày càng trở nên phổ biến và gắn liền với đời sống tiêu dùng của mọi người. Đây là ngành học rất đáng chờ đợi với các sĩ tử chuẩn bị bước chân vào giảng đường Cao đẳng, Đại học.

     

loading_ring_50.svg
Gọi 0977 65 66 69