Học phí

  • Những Tiêu Chí Chọn Trường Để Đi Đến Thành Công, Bạn Đã Biết?

    Khi cánh cửa THPT khép lại, nhiều cánh cửa khác lại mở ra. Chọn trường Đại học là một ngã rẻ quan trọng ảnh hưởng đến tương lai của mỗi chúng ta. Tuy nhiên, chọn trường cũng là nỗi băn khoăn lớn đối với các bậc phụ huynh và học sinh. Hãy cân nhắc 8 tiêu chí sau đây để có quyết định chọn trường đúng đắn:

  • Học phí khóa 22 (2020-2023)

    Trường Cao đẳng CTIM cam kết không tăng học phí trong suốt niên khóa đối với Sinh viên

loading_ring_50.svg
Gọi 0977 65 66 69