Giới thiệu

 • Nhân sự Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị

  THÔNG TIN LIÊN HỆ
  Điện thoại: (028) 54135 013
  Fax: (028) 54135 012
  Email: tochuc@ctim.edu.vn
  Địa chỉ: Số 15, đường Trần Văn Trà, Khu đô thị mới Nam Thành phố, phường Tân Phú, Quận 7,Thành phố Hồ Chí Minh.
  Thời gian làm việc: Từ thứ hai đến thứ sáu (trừ các ngày Lễ, Tết)
  Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30
  Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00
 • Chức năng - Nhiệm vụ Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị

  Được quy định tại Khoản 1, Điều 17 của Quyết định số 96/QĐ-CĐBC ngày 26 tháng 9 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường CTIM ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp

loading_ring_50.svg
x

 

Gọi 0977 65 66 69