Nhân sự Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị

3.392 Lượt xem

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Điện thoại: (028) 54135 013
Fax: (028) 54135 012
Email: tochuc@ctim.edu.vn
Địa chỉ: Số 15, đường Trần Văn Trà, Khu đô thị mới Nam Thành phố, phường Tân Phú, Quận 7,Thành phố Hồ Chí Minh.
Thời gian làm việc: Từ thứ hai đến thứ sáu (trừ các ngày Lễ, Tết)
Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30
Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00

 
Bà Nguyễn Ngọc Mai
Trưởng phòng
Điện thoại: (028) 54135 013
  ÔnNguyễn Hữu Chiến Thắng
Tổ trưởng Tổ Bảo vệ
Điện thoại: (028) 62714742
Ông Trương Tấn Phát
Tổ trưởng Tổ Quản trị
Điện thoại: (028) 54135 025
Bà Hoàng Thị Na
Nhân viên 
Điện thoại: (028) 54135 013
   
Ông Võ Thành Dũng
Nhân viên
Điện thoại: (028) 54135 025
Ông Nguyễn Minh Hùng
Nhân viên
Điện thoại: (028) 54135 013
 

 

Ông Nguyễn Xuân Trọng
Nhân viên
Điện thoại: (028) 54135 013

 

 

 

Ông Nguyễn Văn Hùng
Nhân viên
Điện thoại: (028) 54135 013

 

 

 

 

Phòng TC-HC-QT
Gọi 0977 65 66 69
x