Gương mặt tiêu biểu

 • Lễ kết nạp Đảng viên mới cho Cán bộ quản lý CTIM

  Tiếp tục thực hiện công tác phát triển Đảng viên mới trong Chi bộ CTIM, sáng ngày 13/12/2012, Chi bộ CTIM đã tiếp tục tiến hành tổ chức Lễ kết nạp Đảng mới trong quý IV cho quần chúng ưu tú là cán bộ quản lý: Phó trưởng khoa Công nghệ 1 - Ông Nguyễn Đức Thành.
 • Lễ kết nạp Đảng viên mới cho đoàn viên ưu tú là sinh viên

  Vào lúc 8h00 sáng ngày 07/09/2012, Chi bộ Trường Cao đẳng BC Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp (CTIM) đã long trọng tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới cho sinh viên là đoàn viên ưu tú tại Phòng Hội đồng Quản trị.
 • Lễ kết nạp Đảng viên mới - Quý IV năm 2012

  Được sự thống nhất của Ban Thường vụ Đảng ủy Các Khu Chế xuất và Công nghệ TP. HCM, vào lúc 10h30 ngày 06 tháng 12 năm 2012 tại Phòng HĐQT, Chi bộ Trường CTIM đã tiến hành tổ chức LỄ KÊT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI quý IV năm 2012 cho quần chúng Đồng Minh Đại vào Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Lễ kết nạp Đảng viên 2012 dành cho đoàn viên ưu tú là sinh viên

  8h00 ngày 31 tháng 05 năm 2012 tại phòng HĐQT, được sự chuẩn y của Ban Thường vụ Đảng uỷ các Khu chế xuất và khu công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, Chi bộ trường CTIM đã tổ chức lễ kết nạp cho đoàn viên ưu tú Phạm Thị Mỹ Nhiều là sinh viên chi đoàn Kế toán K.11.
 • Lễ kết nạp Đảng viên mới lần 3 năm 2011

  Chi bộ Trường Cao đẳng BC Công nghệ & QTDN (CTIM) đã tổ chức Lễ Kết nạp Đảng viên mới lần 3 năm 2011 cho 02 Công đoàn viên ưu tú là các quần chúng: Thái Yên Hà và Lê Trung San.
 • Lễ kết nạp Đảng viên mới lần 2 năm 2011

  Thực hiện nghị quyết của Đảng bộ Trường Cao đẳng BC Công nghệ & QTDN (CTIM) về công tác phát triển Đảng, 13h30 ngày 07/07/2011 Chi bộ Trường CTIM đã long trọng tổ chức lễ kết nạp Đảng viên cho Đoàn viên, quần chúng ưu tú Đỗ Cao Trí.

 • Lễ kết nạp đảng viên mới

  Thực hiện Nghị quyết của Đại hội Chi bộ trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp nhiệm kỳ I (2010 – 2015) về công tác phát triển đảng. Ngày 30 tháng 12 năm 2010, được sự chuẩn y của Ban Thường vụ Đảng uỷ các Khu chế xuất và khu công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, Chi bộ trường CTIM đã tổ chức lễ kết nạp cho 3 quần chúng ưu tú vào Đảng

loading_ring_50.svg
x

 

Gọi 0977 65 66 69