Nhân sự BCH NK VII

  • Ban Chấp hành Đoàn trường Cao đẳng CTIM khóa X, nhiệm kỳ 2023- 2025

    Đại hội Đại biểu Đoàn trường, được diễn ra tại hội trường CTIM vào hai ngày 09-10/04/2023 với 100 Đại biểu đại diện cho hơn 1700 Đoàn viên về dự Đại hội. Sau thời gian làm việc nghiêm túc và trách nhiệm, Tại phiên chính thức, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu ra Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2023- 2025 bao gồm 15 đồng chí.

     

loading_ring_50.svg
Gọi 0977 65 66 69
x