Giới thiệu Văn phòng Đoàn Thanh niên- Hội Sinh viên

Ngày tạo 25/03/2024

 -  756 Lượt xem

Văn phòng Đoàn Thanh niên- Hội Sinh viên Trường Cao đẳng CTIM là nơi thực hiện các công tác hành chính, lưu trữ, quản lý cơ sở vật chất văn phòng, quản trị văn phòng và hậu cần. Là cơ quan "giúp việc" cho Ban Chấp hành Đoàn trường trực thuộc Ban Thường vụ Đoàn trường lãnh đạo và phân công Cán bộ quản lý.

Cán bộ Văn phòng Đoàn Thanh niên- Hội Sinh viên trường là các đồng chí đầy đủ năng lực, phẩm chất theo quy định Tiêu chí Cán bộ Đoàn trường Cao đẳng CTIM, đã trải qua quá trình là Cán bộ Đoàn trường và được bổ nhiệm trên cơ sở đề nghị của Ban Thường vụ Đoàn trường.

1. Chức năng: Văn phòng Đoàn Thanh niên- Hội Sinh viên Trường Cao Đẳng CTIM là cơ quan giúp việc và trực tiếp chịu sự phân công công tác của Bí thư Đoàn trường, là trung tâm phối hợp công tác hiệu quả, tiếp nhận và giải quyết công việc của Đoàn trường.

2. Nhiệm vụ:

- Xây dựng và hoàn thiện phong cách chuyên nghiệp. Phân công rõ ràng trách nhiệm của từng thành viên và giải quyết công việc theo chức trách đã được phân công. Có sự hỗ trợ nhau trong khi triển khai thực hiện công tác.

- Hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị Đoàn trực thuộc các công tác liên quan đến hành chính, thủ tục tổ chức các chương trình, công tác Đoàn viên. Tiếp nhận, hỗ trợ, giải đáp thắc mắc của Đoàn viên, thanh niên và giải quyết công tác Đoàn vụ theo đúng Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn, theo các quy định khác của Đoàn Ban Quản lý, Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh và các quy định của Nhà trường.

- Phụ trách việc quản lý hành chính văn thư, tiếp nhận các thông tin đến, chuyển các thông tin đi và các nghiệp vụ văn phòng khác. Mọi công văn, giấy tờ phải đúng chuẩn và triển khai kịp thời; các loại sổ sách phải quy củ, thống nhất theo đúng mẫu từ Chi đoàn đến cấp Đoàn trường.

- Chịu trách nhiệm quản lý tài sản của Đoàn trường theo sự phân công của Bí thư Đoàn trường.

- Lên lịch công tác hằng tuần và hằng ngày, kịp thời báo với người được phân công.

- Thực hiện kịp thời và hiệu quả những công việc mà Bí thư, Phó Bí thư và Ban Thường vụ Đoàn trường giao phó.

- Tham mưu cho Bí thư về công tác tài chính của Đoàn trường, phụ trách công tác thu - chi của Văn Phòng và báo cáo định kỳ với Bí thư Đoàn trường.

- Tham mưu cho Thường trực Đoàn trường về việc tiếp nhận, phối hợp với các đơn vị ngoài Nhà trường trong việc tổ chức các hoạt động, sự kiện liên quan đến đoàn viên, thanh niên, sinh viên trong trường.

- Ký tắt và chịu trách nhiệm về văn bản ban hành đến đơn vị Đoàn trực thuộc trước khi Thường trực Đoàn trường ký. 

3. Nhân sự:

- Hiện nay, đồng chí Nguyễn Thị Ánh Nguyệt- Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Trường đang giữ nhiệm vụ Phụ trách Văn phòng Đoàn thanh niên- Hội Sinh viên Trường Cao Đẳng CTIM:

- Đồng chí Nguyễn Thành Nhân- Chi đoàn Công Nghệ Thông Tin 1- Khóa 25 hiện đang giữ chức vụ Cán bộ Văn phòng Đoàn thanh niên- Hội Sinh viên Trường Cao Đẳng CTIM:

- Đồng chí Trần Thị Tuyết Phương- Bí thư Chi đoàn Tiếng Anh 1- Khóa 25 hiện đang giữ chức vụ Cán bộ Văn phòng Đoàn thanh niên- Hội Sinh viên Trường Cao Đẳng CTIM:

Ngoài ra, Văn phòng Đoàn- Hội còn thực hiện các công tác, các hoạt động tổ chức chương trình cho các bạn sinh viên tham gia nhằm phát huy hình ảnh Cán bộ Đoàn- Hội, tạo tinh thần học tập, làm việc và tình cảm Cán bộ Đoàn với nhau

Tổ chức mừng ngày 20/10 Ngày Phụ nữ Việt Nam cho các đồng chí Cán bộ Đoàn nữ

Chuẩn bị những món quà nhỏ nhân dịp ngày 20/11

Có thể nói, Văn phòng Đoàn- Hội là “Ngôi nhà chung” của các bạn Cán bộ Đoàn- Hội CTIM, là nơi các bạn cùng nhau học tập, rèn luyện tính đoàn kết và nâng cao kỹ năng làm việc nhóm, là nơi bắt đầu những công trình, là nơi mở đầu các câu chuyện của Đoàn Thanh niên- Hội Sinh viên. Là nơi các bạn sinh viên tìm đến để chia sẻ, giải đáp các thắc mắc. Cùng nhau phát triển và tạo một sân chơi lành mạnh, học tập, phát huy môi trường Đoàn Thanh niên- Hội Sinh viên cho sinh viên CTIM.

Đoàn Thanh niên
Gọi 0977 65 66 69
x