KHOA KINH TẾ KHÓA 19 - XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2020

Ngày tạo 03/04/2020

 -  953 Lượt xem

Sinh viên Khoa Kinh tế xem, rà soát thông tin trước khi nhà trường cấp Giấy chứng nhận Tốt nghiệp tạm thời.

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp:

https://ctim.edu.vn/danh-sach-sinh-vien-cao-dang-chinh-quy-khoa-19-2017-2020-du-dieu-kien-cong-7119681497.html

Danh sách sinh viên chưa đủ điều kiện tốt nghiệp: Sinh viên lưu ý đăng ký trả nợ các học phần

https://ctim.edu.vn/danh-sach-sinh-vien-cao-dang-khoa-19-2017-2020-khong-du-dieu-kien-cong-7119696311.html

khoakinhte
Gọi 0977 65 66 69