Danh sách sinh viên Cao đẳng Khóa 19 (2017-2020) Không đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp Đợt 1 - Năm 2020 do nợ môn (Dự kiến)

Ngày tạo 31/03/2020

 -  2.952 Lượt xem

Sinh viên căn cứ danh sách còn nợ môn có kế hoạch đăng ký học lại đúng tiến độ.

Phòng Đào tạo
Gọi 0977 65 66 69