Danh sách sinh viên Cao đẳng Khóa 19 (2017-2020) đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp Đợt 1 - Năm 2020 (Dự kiến)

Ngày tạo 31/03/2020

 -  4.202 Lượt xem

Căn cứ vào kế hoạch Đào tạo năm học 2019-2020, nhà trường tổ chức xét tốt nghiệp Đợt 1 năm 2020 (Dự kiến) cho sinh viên bậc Cao đẳng như sau:

 
1. Đối tượng xét tốt nghiệp
 Sinh viên bậc Cao đẳng Khóa 19.
2. Nhiệm vụ của sinh viên
- Kiểm tra danh sách sinh viên đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp.
- Kiểm tra thật kỹ những thông tin như: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, giới tính,...(Để chuẩn bị cho công tác In và cấp bằng tốt nghiệp với thông tin chính xác).
3. Thời hạn phản hồi
Từ ngày 31/3/2020 đến 16h:00 ngày 07/4/2020. Sau thời gian trên Phòng Đào tạo sẽ xét tốt nghiệp chính thức và ra thông báo cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho sinh viên.
Lưu ý:
- Sinh viên không có tên trong danh sách được xét công nhận tốt nghiệp, sinh viên có thể xem danh sách nợ môn để biết chính xác mình nợ môn học nào để có kế hoạch đăng ký trả nợ theo đúng thời gian quy định. (Xem tại đây).
- Sinh viên có thể phản hồi về danh sách xét công nhận tốt nghiệp cũng như các thông tin cá nhân nếu chưa chính xác về Phòng Đào tạo (Thầy Trung ĐT: 0985 318 018 - 028. 54135008).
- Điểm TB chung tích lũy toàn khóa học được xét theo thang điểm 4 (Sinh viên có thể tham khảo Điều 26 của Quy chế Đào tạo để biết).
4. Danh sách sinh viên được xét công nhận tốt nghiệp
5. Xác nhận thông tin sinh viên tốt nghiệp

 

Phòng Đào tạo
Gọi 0977 65 66 69