Thời khóa biểu học tập trực tuyến trình độ cao đẳng Khóa 21 và Khóa 22 HK 1 NH 2021-2022 (Áp dụng từ ngày 16/8/2021)

7.925 Lượt xem

Thời khóa biểu học tập trực tuyến HK 1 NH 2021-2022

Đối tượng: Sinh viên trình độ cao đẳng khóa 21 và Khóa 22

Thời gian áp dụng: từ ngày 16/8/2021

Phòng Đào tạo
x

 

Gọi 0977 65 66 69