Giới thiệu Ban vận động Thành lập Hội Sinh Viên Trường

Ngày tạo 21/03/2024

 -  574 Lượt xem

1. Chức năng- Nhiệm vụ:

Hội Sinh viên Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của sinh viên Việt Nam, đoàn kết, tập hợp rộng rãi mọi sinh viên Việt Nam cùng phấn đấu học tập, rèn luyện vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh;

Góp phần xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, giàu mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì quyền lợi hợp pháp, chính đáng của sinh viên;

Việc Thành lập Hội sinh viên Trường có ý nghĩa quan trọng đối với phong trào sinh viên nói chung và sinh viên Trường Cao Đẳng CTIM nói riêng. Nhận thấy được điều đó Ban vận động thành lập Hội sinh viên Trường Cao Đẳng CTIM luôn tiếp thu, nâng cao giá trị tinh thần sinh viên, phát huy, đẩy mạnh các hoạt động nhằm hỗ trợ sinh viên thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt”. Xây dựng các Chi hội, Câu lạc bộ trực thuộc sinh viên của Trường, sẽ là tiền đề để có thêm nhiều hoạt động có ích cho các bạn sinh viên cùng nhau rèn luyện tinh thần đoàn kết, tương thân tương trợ, lòng nhân ái, trải nghiệm thêm nhiều kỹ năng Đoàn hội - Kỹ năng mềm.

2. Nhân sự:

- Đồng chí Trương Tấn Phát- Phó Bí thư Đoàn Trường đang giữ nhiệm vụ Trưởng Ban vận động Thành lập Hội sinh viên Trường Cao Đẳng CTIM:

- Đồng chí Nguyễn Thị Ánh Nguyệt-  Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Trường giữ nhiệm vụ Phó Trưởng Ban vận động Thành lập Hội sinh viên Trường Cao Đẳng CTIM:

- Đồng chí Đặng Thị Anh Thư-  Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Trường giữ nhiệm vụ Thành viên Ban vận động Thành lập Hội sinh viên Trường Cao Đẳng CTIM.

- Đồng chí Mai Thị Diễm My- Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Trường giữ nhiệm vụ Thành viên Ban vận động Thành lập Hội sinh viên Trường Cao Đẳng CTIM.

- Đồng chí Nguyễn Chí Phi- Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Trường giữ nhiệm vụ Thành viên Ban vận động Thành lập Hội sinh viên Trường Cao Đẳng CTIM.

- Đồng chí Nguyễn Thành Nhân- Cán bộ Văn phòng Đoàn Thành niên- Hội Sinh viên Trường giữ nhiệm vụ Thành viên Ban vận động Thành lập Hội sinh viên Trường Cao Đẳng CTIM.

- Đồng chí Trần Thị Tuyết Phương- Cán bộ Văn phòng Đoàn Thành niên- Hội Sinh viên Trường giữ nhiệm vụ Thư ký Ban vận động Thành lập Hội sinh viên Trường Cao Đẳng CTIM.

3. Các phòng trào, hoạt động:

Trong năm học vừa qua, Ban vận động thành lập Hội sinh viên Trường Cao đẳng CTIM đã tham gia các phong trào, các hoạt động do Hội sinh viên Thành phố triển khai, nhằm tạo cơ hội phát triển Hội sinh viên Trường Cao Đẳng CTIM và giúp các bạn sinh viên hiểu và nhận thức được Hội sinh viên Việt Nam:

Vinh danh Thủ khoa cấp thành năm học 2022- 2023

Tập huấn Cán bộ Hội Sinh viên Thành phố Bác năm 2022

Ngoài ra còn các hoạt động liên kết các cụm Hội sinh viên và các đơn vị Hội Sinh viên các Trường Đại Học, Cao Đẳng, Học viên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh:

Đại hội Đại biểu Hội sinh viên Việt Nam Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng

Chào mừng Kỷ niệm 78 năm ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; Chào mừng thành công Đại Hội Đoàn Toàn Quốc lần thứ XII; Chào mừng kỷ niệm 15 năm chiến dịch Xuân Tình Nguyện; Trường Đại Học Văn Hiến

Hội Nghị Rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo tổ chức Đại hội Đại biểu Việt Nam cấp trường và tập huấn Công tác tổ chức Đại hội Hội sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh

Cùng các hoạt động khác đã được Ban vận động TL Hội sinh viên Trường quan tâm và thực hiện, tham dự và phát huy hình ảnh sinh viên CTIM;

Trong chương trình, Tổng kết Công tác Đoàn và Phong trào Thanh niên năm học 2022- 2023, Ban vận động Thành lập Hội sinh viên Trường đã được Ban giám hiệu Nhà Trường khen thưởng Giấy khen về Hoàn thành nhiệm vụ công tác Vận động Thành lập Hội sinh viên Trường:

Đó sẽ nguồn động lực để Ban vận động Thành lập Hội sinh viên Trường Cao Đẳng CTIM phát huy hết mọi vai trò, trách nhiệm và xây dựng hình ảnh Hội sinh viên thân thiện đến với các bạn sinh viên CTIM. Nhằm giúp sinh viên nhận được các hoạt động hỗ trợ kịp thời, nâng cao giá trị sinh viên, phát huy truyền thống tốt đẹp của sinh viên CTIM trong học tập và rèn luyện.

 

 

Đoàn Thanh niên
Gọi 0977 65 66 69
x