Cao đẳng CTIM thông báo tuyển sinh K27.2- Liên thông Chính quy Đại học Kinh tế TP.HCM

Ngày tạo 22/09/2022

 -  1.389 Lượt xem

Trường Đại học Kinh tế TPHCM thông báo xét tuyển liên thông Đại học chính quy đối với sinh viên trường Cao đẳng CTIM

 

 

TTTS
x

 

Gọi 0977 65 66 69