Chuyến xe " TRUNG THU YÊU THƯƠNG " đã về đến trường CTIM.

☘️☘️☘️Chuyến xe " TRUNG THU YÊU THƯƠNG " đã về đến trường CTIM.⚡⚡⚡

🔥🔥Tất cả đều an toàn và rất vui vẻ.
😋😋😋Mọi người bây giờ nghỉ ngơi lấy lại sức khoẻ nha mọi người./.

 

Đoàn thanh niên
Gọi 0977 65 66 69
x