Cuộc hành trình nào cũng sẽ đến lúc nào đó kết thúc

Dọn dẹp vệ sinh nơi sinh hoạt và sân khấu, sân trường …
“Đoàn kết tạo nên sức mạnh”
🍀🌟🍀
Cuộc hành trình nào cũng sẽ đến lúc nào đó kết thúc
Tạm biệt Trường tiểu học An Hoà Tây, xin giữ mãi kỷ niệm ngày Trung thu năm nay trong tim.
❤️🌻
————————-
Và hiện tại chúng mình đã lên xe và đang di chuyển về 🍀🍀🍀

Đoàn thanh niên
Gọi 0977 65 66 69
x