Đại hội Đảng viên Chi bộ Cao đẳng CTIM nhiệm kỳ 2022-2025

Ngày tạo 26/09/2022

 -  1.306 Lượt xem

        Căn cứ theo Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng viên nhiệm kỳ 2022-2025 đã được Đảng bộ cơ sở Cơ quan Đảng, Chính Quyền, Đoàn thể các Khu chế xuất và Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh thông qua. Ngày 17/9/2022 Chi bộ Trường Cao đẳng Bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp (gọi tắt Cao đẳng CTIM) tổ chức Đại hội Đảng viên - Nhiệm kỳ 2022-2025.

        Đến tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Hải Nam - Đảng Ủy viên, Chánh văn phòng Ban quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh cùng các đồng chí Đảng viên và quần chúng ưu tú thuộc chi bộ Trường Cao đẳng CTIM tham dự đông đủ.

Đồng chí Nguyễn Hải Nam - Đảng Ủy viên, Chánh văn phòng Ban quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (Trái) & Đồng chí Nguyễn Thế Lực - Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 (Phải)

        Đại hội Chi bộ Cao đẳng CTIM - Nhiệm kỳ 2022-2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, Đảng viên, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của Chi bộ. Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thế Lực - Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 báo cáo trước Đại hội kết quả thực hiện Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025; Báo cáo kiểm điểm của tập thể Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022. Các báo cáo đã đánh giá những kết quả đạt được, những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của Chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nghiệm kỳ mới.

Đồng chí Nguyễn Thế Lực - Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

        Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hải Nam - Đảng Ủy viên, Chánh văn phòng Ban quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao về vai trò lãnh, chỉ đạo của Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2022 và ghi nhận những thành tích của tập thể Chi bộ đã góp phần vào thành tích chung của Đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Hải Nam - Đảng Ủy viên, Chánh văn phòng Ban quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

        Với tinh thần thẳn thắn, dân chủ và ý thức trách nhiệm, Đại hội đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến bổ sung, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết, kiểm điểm của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025. Đại hội đã lựa chọn và bầu ra được Bí thư, Phó bí thư và Chi ủy viên Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực.

Đồng chí Nguyễn Hải Nam - Đảng Ủy viên, Chánh văn phòng Ban quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025

        Đại hội Đảng viên Chi bộ Cao đẳng CTIM đã thành công tốt đẹp. Chi bộ Cao đẳng CTIM quyết tâm tổ chức thực hiện đạt hiệu quả tốt các mục tiêu, phương hướng trong nhiệm kỳ mới.

        Một số hình ảnh của Đại hội Đảng viên Chi bộ Cao đẳng CTIM

Văn nghệ mở đầu Đại hội Đảng viên Chi bộ Cao đẳng CTIM do CLB Văn nghệ Đoàn trường thể hiện

 

Toàn thể Đại hội chào cờ

 

Đồng chí Phạm Minh Trung báo cáo tình hình Đảng viên

 

Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký Đại hội

 

Đồng chí Lê Trung San hướng dẫn và điều hành bỏ phiếu

 

Một số hình ảnh bỏ phiếu bầu trong Đại hội Đảng viên Chi bộ Cao đẳng CTIM

Một số hình ảnh khác trong Đại hội Đảng viên Chi bộ Cao đẳng CTIM

x

 

Gọi 0977 65 66 69