Danh sách sinh viên Cao đẳng chính quy Khóa 13, 14, 15 và Khóa 16 đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp Đợt 1 năm 2017 (Chính thức)

Ngày tạo 04/04/2017

 -  2.435 Lượt xem

 Danh sách xét công nhận tốt nghiệp chính thức

Khóa 13

- Khóa 14

- Khóa 15

- Khóa 16

Ghi chú: hiện tại Phòng Đào tạo đang cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, các bạn vui lòng click Thông báo để xem chi tiết./.

Minh Trung
Gọi 0977 65 66 69