Danh sách sinh viên trình độ cao đẳng Khóa 22 và Khóa 23 đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp năm 2024 - Đợt 1 (Chính thức)

Ngày tạo 22/03/2024

 -  5.815 Lượt xem

* Danh sách sinh viên trình độ cao đẳng đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp:

- Khóa 22

- Khóa 23

* Danh sách sinh viên trình độ cao đẳng không đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp:  

- Khóa 21

- Khóa 22

- Khóa 23

Thông báo cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

 

Phòng Quản lý Đào tạo và Khoa học
x

 

Gọi 0977 65 66 69