Hội nghị Người Lao động năm học 2019 - 2020.

5.692 Lượt xem

Hội nghị đã nghe Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ  năm 2019, kế hoạch chuẩn bị cho năm 2020 và các báo cáo có liên quan. Trong năm 2019, tình hình nền kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng tập thể CBCNV của trường đã nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ  năm 2019.

Tại hội nghị, Thầy Phạm Xuân Bình - Trưởng Phòng CSVC -  TCHC - QT đã phân tích các giải pháp để thực hiện tốt kế hoạch Tuyển sinh và chăm sóc Sinh viên năm 2020. Những ý kiến của người lao động với các nội dung chủ yếu như: công tác quản lý điều hành, cải thiện điều kiện làm việc, quyền lợi và chế độ của người lao động đều được Đoàn chủ tịch trả lời, giải thích thỏa đáng công khai ngay tại Hội nghị trên tinh thần dân chủ, cởi mở, để người lao động hiểu được những khó khăn của nhà trường, cùng nhau đoàn kết, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ chung một cách tốt nhất. 

hoi-nghi-nguoi-lao-dong-cao-dang-ctim

 

 Thầy Phạm Xuân Bình - Trưởng Phòng CSVC -  TCHC - QT đại diện Đoàn Chủ tịch phát biểu tại buổi Hội nghị

hoi-nghi-nguoi-lao-dong-cao-dang-ctim

Hội nghị cũng đã bầu Thành viên đại diện tập thể lao động tham gia đối thoại định kỳ và biểu quyết, thống nhất 100% thông qua nghị quyết hội nghị. 

hoi-nghi-nguoi-lao-dong-cao-dang-ctim

Việc quan tâm và nâng cao đời sống nhân viên luôn được Nhà trường đặc biệt chú trọng

hoi-nghi-nguoi-lao-dong-cao-dang-ctim

Hiệu trưởng ThS. Nguyễn Thế Lực và Chủ tịch Công đoàn Ông Nguyễn Tiến Dũng ký kết biên bản thông qua nghị quyết nâng cao đời sống đời nhân viên cũng như quyết tâm đạt chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2020

Hội nghị Người lao động năm 2019 đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự đồng lòng của tập thể người lao động Công ty, phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo, chung sức vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, tạo đà vững chắc cho những năm tiếp theo; tiếp tục xây dựng Nhà trường ngày một phát triển
 

 

Gọi 0977 65 66 69
x