Kế hoạch số 27/KH-CĐBC về thực hiện tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2020

Ngày tạo 14/07/2020

 -  3.268 Lượt xem

Kế hoạch số 27/KH-CĐBC về thực hiện tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2020 của Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp.

Kế hoạch số 27/KH-CĐBC về thực hiện tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2020

Xem chi tiết

phongkhaothi
x

 

Gọi 0977 65 66 69