KHOA KINH TẾ - NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP NĂM 2019- ĐỢT 2

Ngày tạo 02/06/2020

 -  1.062 Lượt xem

Thông Báo

Về việc nhận bằng tốt nghiệp năm 2019 (đợt 2) 

Đối tượng: Sinh viên Cao đẳng chính quy Khóa 18 (2016-2019) Khóa 17 (2015-2018) Khóa 16 (2014-2017)

Thời gian nhận bằng: Từ ngày 01/06/2020 đến 31/08/2020

khoakinhte
Gọi 0977 65 66 69