KỸ THUẬT ĐẤU CÔNG TƠ ĐIỆN 1 PHA (DẠNG CƠ)

640 Lượt xem

Đồng hồ đếm điện năng là thiết bị đo lượng điện năng tiêu thụ ( trong vòng 1 tháng hoặc trong khoảng thời gian nào đó)  để hộ tiêu thụ trả tiền cho cơ quan điện lực địa phương.

 

khoacongnghe
Gọi 0977 65 66 69