Một số hình ảnh trong tuần đầu học Giáo dục quốc phòng Khóa 223

Ngày tạo 04/08/2017

 -  3.032 Lượt xem

Một số hình ảnh trong tuần đầu học Giáo dục quốc phòng Khóa 223 tại Trường Cao đẳng BC Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp

Một số hình ảnh trong tuần đầu học Giáo dục quốc phòng Khóa 223


1) Học Điều lệnh
2) Học tháo lắp súng3) Học Chính trị


x

 

Gọi 0977 65 66 69