Ngày 08/8/2020 Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp đã tiến hành phun thuốc khử khuẩn toàn trường

Ngày tạo 11/08/2020

 -  309 Lượt xem

        Thực hiện thông báo số 101/TB-CĐBC Về khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới của Trường Cao đẳng bán  công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp và thông báo số 107/TB-CĐBC Về việc phun thuốc khử khuẩn toàn trường.

        Ngày 08/8/2020 Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp đã tiến hành phun thuốc khử khuẩn toàn trường.

l

Phòng CTSV và QHDN
Gọi 0977 65 66 69